Jedinstvene advokatske usluge zasnovane na poslovnoj etici i integritetu
advokat Crna Gora, Bar, advokati

 

 

 "IURA PARIA DEBENT ESSE EORUM INTER SE QUI SUNT CIVES IN EADEM RES PUBLICA – Svi građani iste države treba da imaju jednaka prava"

Dobrodošli u Advokatsku kancelariju Duraković!

Mi smo advokatska kancelarija opšteg tipa koja se bavi pružanjem pravne pomoći u skoro svim oblastima prava.

Kancelariju je osnovao advokat Elvis Duraković 2016. godine sa idejom da svojim klijentima pruži što bržu i efikasniju kvalitetnu pravnu pomoć uz korišćenje novih i modernih kanala komunikacije koje su zahvaljujući ekspanziji internet tehnologija postale svakodnevnica.

Advokat Bar, Advokatska kancelrija

Elvis Durakovic, Advokat

Advokat Bar, Crna Gora

Profesionalne usluge

Pružamo usluge klijentima i u oblastima prava kao što su:
Advokat - Krivično pravo

Advokat - Krivično pravo

Krivično pravo

Odbrana prijavljenog / osumnjičenog / optuženog, zastupanje oštećenika...

Advokat - Građansko pravo

Advokat - Građansko pravo

Građansko pravo

Dužničko-povjerilački odnosi, odštete, nasljedno pravo, vanparnični postupci, razvod braka, stvarno pravo, obligacioni odnosi / ugovori...

Advokat - Privredno pravo

Advokat - Privredno pravo

Privredno pravo

Pružamo usluge pravnim i fizičkim licima u svim vrstama privrednih sporova, naplate potraživanja u privrednim sporovima i drugih odnosa u oblasti privrede a koji uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti.

Advokat - Radno pravo

Advokat - Radno pravo

Radno pravo

Pružanje pravnih savjeta kao i zastupanje u slučaju prestanka ugovora o radu, zastupanje u disciplinskih postupcima, zastupanje u slučajevima redovnih i vanrednih otkaza ugovora o radu, zaštitu prava zaposlenih prilikom otkaza ugovora o radu, zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima ili radi kršenja bilo kojih prava iz radnog odnosa.

Advokat - Upravno pravo

Advokat - Upravno pravo

Upravno pravo

Pružamo usluge klijentima u oblasti upravnog prava (upravni postupak pred svim upravnim organima) i upravnih sporova pred Upravnim sudom.

Advokat - Ugovorno pravo

Advokat - Ugovorno pravo

Zatupanje kijenata oko prometa nepokretnosti, kupoprodaje, poklona, zakupa, posredovanja, ugovora o djelu, jemstvo, doživotnog izdržavanja i sl.

Ugovorno pravo

Zatupanje kijenata oko prometa nepokretnosti, kupoprodaje, poklona, zakupa, posredovanja, ugovora o djelu, jemstvo, doživotnog izdržavanja i sl.

Advokat - Usluge lobiranja

Advokat - Usluge lobiranja

Usluge lobiranja

Advokatska kancelarija posjeduje sertifikat za lobiranje i upisana je u registar lobista koji vodi Agencija za sprječavanje korupcije

Advokat - Ostale usluge

Advokat - Ostale usluge

Ostale usluge

Pružamo usluge klijentima i u oblastima prava kao što su: Pravo osiguranja i naknada štete, Registracija privrednih društava, Stečaj i likvidacija privrednih društava, Autorsko pravo i zaštita intelektualne svojine, Javne nabavke...

Više od 15 godina iskustva u pravosuđu!

Advokatska kancelarija ima bogato iskustvo u području građanskog, krivičnog, vanparničnog, prekršajnog, privrednog i radnog prava, zaštite ličnih podataka i prava potrošača te u navedenim područjima savjetuje i zastupa brojne klijente pred sudovima i upravnim organima na domaćom i međunarodnom nivou.

Advokatska kancelarija Duraković, Crna Gora - Bar

Advokatska kancelarija Duraković

Advokatska kancelarija Duraković, Crna Gora - Bar

Kontakt informacije

Bulevar revolucije A-1, 85000 Bar, Crna Gora
+382 68 200 992
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radnim danima od  08:00 do 16:00

Obavještavamosve klijente da je termin za prijem stranaka svakog radnog dana uz prethodnidogovor. Advokatska kancelarija pruža usluge na engleskom jeziku.