Advokat Elvis Duraković

Advokatska kancelarija Durakovic

Advokat Durakovic, Crna Gora - Bar

mr Elvis Duraković, advokat

Advokatska kancelarija Duraković osnovana je 13.05.2016.godine kada je osnivač Elvis Duraković napustio položaj sudije Osnovnog suda u Kotoru i započeo advokatsku praksu.

Advokatsko društvo posjeduje visok profesionalni nivo i mogućnost komunikacije na najznačajnijim svjetskim jezicima, kao i sposobnost prilagođavanja novonastalim promjenama na crnogorskom i svjetskom tržištu. Mi smo se obavezali pomoći našim klijentima djelotvorno i efikasno. Naša kancelarija je poznata po svojoj odgovornosti prema svim zahtjevima klijenata, njihovim zahtjevima i očekivanjima. Mi služimo klijentima našim znanjem, iskustvom, lojalnošću, kreativnošću i pažnjom. Trudimo se da budemo savjesni u postizanju ciljeva naših klijenata na efikasan i ekonomičan način.

 

Advokatska kancelarija ima bogato iskustvo u području prava građanskog prava, krivičnog prava, vanparničnogprava, prekršajnog prava, privrednog prava, radnog prava, zaštite ličnih podataka i prava potrošača te u navedenim područjima savjetuje i zastupa brojne klijente pred sudovima i upravnim organima na domaćom i međunarodnom nivou.

Biografija

Rođen je u Beranama. Osnovnu i srednju školu završio je u Beranama, dok je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, R.Srbija. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na studijskom programu "Poslovno pravo"

Radno iskustvo

Svoje pravosudno iskustvo započinje kao pripravnik u Osnovnom sudu u Beranama 2006.godine, sve do 2008.godine kada je položio stručni ispit za rad u državnim organima. Nakon toga započinje jednogodišnje pravničko iskustvo u privrednom društvu Meddis doo u Baru. A poslije položenog pravosudnog ispita 2010.godine, nastavlja da radi u Osnovnom sudu u Beranama kao stručni saradnik, a rasporedom poslova u sudu biva raspoređen u kabinetu predsjednika suda sve do 2012.godine. Tokom svog angažmana u sudu kao stručni saradnik biva raspoređivan na poslovima vanparničnog, parničnog, izvršnog i krivičnog odjeljenja, poslovima administratora web sajta Osnovnog suda u Beranama, a od 01.01.2012.godine biva postavljen na čelo Službe za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Beranama koje poslove je obavljao sve do oktobra 2012.godine kada biva imenovan za sudiju Osnovnog suda u Kotoru. Napustio je sudijsku funkciju 2016.godine kada je i osnovao advokatsku kancelariju Duraković sa sjedištem u Baru. Od 30.01.2019.godine je ovlašćeno lice za vođenje disciplinskog postupka za lakše povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika. Takođe je pred Upravom za kadrove Crne Gore istaknuti stručnjak i stručno lice u Komisiji za provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim oprganima. A od 27.12.2019.godine postupa kao posrednik/medijator u građanskim stvarima pred Centrom za posredovanje Crne Gore."  Predsjednik je regionalne Komisije za povraćaj i obeštećenje u Baru.

Stručno usavršavanje

11.2005.

završen kurs o osnovama računara „Windows, Word, Excel, Internet“, pred komisijom JU Srednje stručne škole u Beranama

2006.-2007.

pohađao seminare za lidera „Safe invest“ AG Beč,  Austrija - Podgorica  i posjeduje sertifikate „SL – Leader workshop 1“ i „SL – Leader workshop 2“.

10.2007.

u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne Gore pohađao seminar „Zasnivanje radnih odnosa u državnim organima“.

11.2007.

u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne Gore pohađao seminar „Zaštite ljudskih prava i sloboda“.

02.2008.

položen kurs za početni nivo (A1) engleskog jezika

04.2008.

u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne Gore pohađao seminar „Pregovaranje i pregovaračke vještine“.

05.2008.

u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne Gore pohađao seminar „Planiranje finansijskih troškova realizacije projekata“.

11.2008.

pred Komisijom Ministarstva pravde Crne Gore položen stručni ispit za rad u državnim organima.

05.2010.

položen pravosudni ispit.

02.2011.

položen advokatski ispit.

12.2011.

sertifikat o završenoj Inicijalnoj edukaciji za sudiju pred Vrhovnim sudom CG i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

06.2014.

sertfikat ECDL (European Computer Driving Licence) o uspješnom savladavanju 4.modula računara u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore

11.2014.

u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i UNICEF-a pohađao seminara i posjeduje sertifikat o završenoj obuci o pravima djeteta u porodično – pravnoj oblasti.

06.2016.

ertifikat Advokatske komore Crne Gore o završenoj specijalističkoj obuci za advokate za maloljetnike

04.2018.

sertifikat UNCHR u Crnoj Gori o završenoj obuci o pravu izbjeglica i sistemu azila u Crnoj Gori

06.2018.

položen ispit za obavljanje poslova lobiranja pred Agencijom za sprječavanja korupcije

02.2019.

pohađao obuku pod nazivom "Djelotvorna pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku" u sklopu projekta "Borba protiv zlostavljanja, nekažnjivosti i unapređenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou (FILL)" Evropske unije u Savjeta Evrope

03.2019.

kao istaknuti stručnjak i stručno lice u Komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, pohađao seminar pred Upravom za kadrove Crne Gore pod nazivom " Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja"

06.2019.

magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na studijskom programu "Poslovno pravo"

08.2019.

pohađao seminar pod nazivom "Advokati u postupku posredovanja" u organizaciji Centra za posredovanje Crne Gore i Udruženja medijatora Crne Gore

09.2019.

pohađao seminar "Djelovanje i finansiranje NVU-a u Crnoj Gori - mogućnosti i izazovi" u sklopu projekta "Evropska luča demokratije u Crnoj Gori"

12.2019.

bazična obuka za posrednika u građanskim stvarima - Akcioni plan za implementaciju Programa razvoja ARS 2019-2021

02.2020.

pohađao on-line obuku " Borba protiv trgovine ljudima" ispred Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu u saradnji sa HELP programom Savjeta Evrope za Zapadni Balkan

05.2021.

pohađao seminar "Etika u medijaciji" kroz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici u okviru Horizontalnog programa "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori"

12.2021.

Učestvovao na regionalnoj konferenciji o domaćim i regionalnim perspektivama i izazovima u alternativnom rješavanju sporova, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, a u sklopu obilježavanja „Nedelje medijacije“ u Crnoj Gori.

"DA MIHI, UBI CONSISTAM, ET TERRAM MOVEBO – Daj mi uporište i pokrenuću Zemlju"

Advokatska kancelarija Duraković

Advokatska kancelarija Duraković

Advokatska kancelarija Duraković, Crna Gora

Kontakt informacije

Bulevar revolucije C-7, 85000 Bar, Crna Gora
+382 68 200 992
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radnim danima od  08:00 do 16:00

Obavještavamosve klijente da je termin za prijem stranaka svakog radnog dana uz prethodnidogovor. Advokatska kancelarija pruža usluge na engleskom jeziku.