Profesionalne usluge

Advokatska kancelarija Duraković svoj rad i saradnju sa brojnim klijentima uspostavlja na nekoliko izuzetno važnih načela i principa i to Posvećenost, Efikasnost, Stručnost i Kreativnost, a uz to kontinuirano pratimo kompleksni i dinamični pravni okvir i ambijent u Crnoj Gori, te uz stalnu edukaciju, iskustvo i praksu unapređujemo svoja znanja.

Našim klijentima je izuzetno važno da razmotrimo sve pravne mogućnosti kako bi njihove dileme riješili na najoptimalniji način. Stalno unapređivanje znanja u svim oblastima prava, praćenje dinamičnog pravnog sektora i razvijanje prakse su minimalni standard koje poštujemo u našoj advokatskoj kancelariji.

Kvalitet pravnog savjetovanja i zastupanja zavisi od mnoštva faktora, ali u Advokatskoj kancelariji Duraković nastojimo da se kvalitet mjeri dodatnim vrijednostima koje unosimo u svaku pojedinačnu situaciju.

Naši ciljevi nisu samo zadovolljiti zahtjeve i očekivanja naših klijenata, nego ih često i prevazići i ponuditi dašak novoga i dodatnu vrijednost u svakoj pojedinačnoj situaciji. Zbog toga nas klijenti biraju i veoma često i preporučuju.

Krivično pravo

Odbrana prijavljenog / osumnjičenog / optuženog

zastupanje u pretkrivičnom postupku i postupku u fazi krivične istrage, zastupanje na glavnom pretresu i podnošenje žalbi u krivičnom postupku, zastupanje u prekršajnim postupcima.

 

Zastupanje oštećenika

podnošenje krivičnih prijava, podnošenje zahtjeva za nadoknadu štete ( imovinsko-pravni zahtjevi), naplata dosuđenih iznosa odštete.

Građansko pravo

Dužničko-povjerilački odnosi

sudske naplate dugova, alimentacije, zastupanje povjerilaca, zastupanje dužnika, prigovori i žalbe u izvršnom postupku.

Odštete

sačinjavanje zahtjeva, tužbi i zastupanje pred sudovima, štete nastale iz saobraćajnih nezgoda, štete nastale povredama na radu, štete na nekretninama ili pokretnostima i sve druge štete.

Nasljedno pravo

sastavljanje testamenata, parnične postupke u vezi sa zaostavštinom i zastupanje u ostavinskim postupcima.

Vanparnični postupci

regulisanje međa, razdvajanje suvlasničke imovine, određivanje nužnog odnosno privremenog prolaza kao i sve druge vanparnične postupke.

Razvod braka

tužbe za razvod, sporazumni razvodi, podjela imovine supružnika, zakonsko izdržavanje i iznosi alimentacije, povjeravanje djece, utvrđivanje ili osporavanje očinstva.

Stvarno pravo

regulisanje vlasničkih odnosa, vlasničke tužbe, služnosti, sporovi u vezi sa posjedom, upisi u zemljišnu knjigu.

Obligacioni odnosi / ugovori

sastavljanje ugovora (o zakupu, zajmu, kupoprodaji i dr.), pravno provjeravanje ugovora, zastupanje u sporovima iz ugovora.

Ostale usluge

Takođe u ove usluge ulazi i utvrđivanje prava vlasništva, pokretanje i postupci ostavinskih rasprava, vansudsko rješavanje sporova, građevinsko pravo, autorska prava, kao i brojne druge usluge iz oblasti građanskopravnih odnosa.

Privredno pravo

Pružamo usluge pravnim i fizičkim licima na teritoriji cijele Crne Gore u svim vrstama privrednih sporova, naplate potraživanja u privrednim sporovima i drugih odnosa u oblasti privrede a koji uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti. To uključuje i oblast međunarodnog privrednog prava.

 

Današnje dinamično poslovno okruženje zahtijeva pravne savjete koje mogu uticati na otklananje mogućih štetnih posljedica i problema prilikom poslovanja. Stoga, advokastka kancelarija Duraković nastoji klijentima predočiti sve postojeće pravne mogućnosti, što uključuje zaključenja određenih vansudskih ili sudskih nagodbi u pravnim sporovima, odnodno alternativna rješenja ili u drugim situacijama adekvatno zastupanja klijenata pred sudovima.

 

Trudimo se i nastojimo svakom pojedinačnom problemu pristupiti sa više strana, te klijentima omogućiti najpovoljnije rješenje u privrednom odnosu ili sporovima u kojima učestvuju.

Radno pravo

Usluge iz oblasti radno – pravnih odnosa, što uključuje i pružanje pravnih savjeta kao i zastupanje u slučaju prestanka ugovora o radu, zastupanje u disciplinskih postupcima, zastupanje u slučajevima redovnih i vanrednih otkaza ugovora o radu, zaštitu prava zaposlenih prilikom otkaza ugovora o radu, zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima ili radi kršenja bilo kojih prava iz radnog odnosa

Upravno pravo

Pružamo usluge klijentima u oblasti upravnog prava (upravni postupak pred svim upravnim organima) i upravnih sporova pred Upravnim sudom.


U upravnim postupcima to podrazumijeva zastupanje u postupcima, dostavljanje podnesaka i žalbi protiv odluka upravnih organa.


U upravnim sporovima podrazumijeva pravne savjete, podnošenje i zastupanje tužbi ili odgovaranje na tužbe i zastupanje pred sudom.


Naše usluge uključuju i pravno savjetovanje i zastupanje u vezi sa pitanjem državljanstva: otpustu/ odricanju od državljanstva Crne Gore, sticanja državljanstva Crne Gore, prijava upisa u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u Crnoj Gori i vađenje uvjerenja iz matičnih knjiga. Takođe, pokretanje upravnog postupka u svrhu dobijanja: urbanističkih saglasnosti, izdavanja građevinskih dozvola i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, te upravni postupak u vezi sa ostvarenjem penzije.


U okviru gore navedenih postupaka ili sporova za klijente izjavljujemo redovne i vanredne pravne lijekove, te vodimo i druge vrste upravnih postupaka i sporova na zahtjev i u dogovoru sa klijentima.

Ugovorno pravo

Zatupanje kijenata oko Prometa nepokretnosti, Kupoprodaje, Poklona, Zakupa, Posredovanja, Ugovora o djelu, Jemstvo, Doživotnog izdržavanja i sl.

Usluge lobiranja

Advokatska kancelarija shodno Zakonu o lobiranju  (Službeni listu CG", br. 52/2014) posjeduje sertifikat za lobiranje i upisana je u registar lobista koji vodi Agencija za sprječavanje korupcije Tako da stojimo na raspolaganju  klijentima iz Crne Gore i inostranstva radi vršenja uticaja na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou, organe državne uprave, nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u većinskom državnom vlasništvu u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa naručioca lobiranja, u skladu sa zakonom.

Ostale vrste usluga

Pružamo usluge klijentima i u oblastima prava kao što su: Pravo osiguranja i naknada štete, Registracija privrednih društava, Stečaj i likvidacija privrednih društava, Autorsko pravo i zaštita intelektualne svojine, Javne nabavke, Koncesije, Pravo konkurencije, Arbitraža, Vrijednosni papiri, Porezi i carine, Telekomunikacije, Bankarstvo i finansije, Sportsko pravo.

"QUI SUO IURE UTITUR, NEMINEM LAEDIT – Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu."

Kontakt informacije

Bulevar revolucije C-7, 85000 Bar, Crna Gora
+382 68 200 992
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radnim danima od  08:00 do 16:00

Obavještavamosve klijente da je termin za prijem stranaka svakog radnog dana uz prethodnidogovor. Advokatska kancelarija pruža usluge na engleskom jeziku.