Centar za posredovanje je organizovao dva jednodnevna seminara u hotelu Mediteran u Budvi 17.i18.juna o važnosti uloge advokata u vezi sa postupkom posredovanja

"Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je u hotelu "Mediteran" u Budvi, dana 17. i 18. juna 2019.godine, dva jednodnevna seminara o medijaciji u okviru projekta udruženja medijatora: “Informisanje opšte i stručne javnosti u Crnoj Gori o alternativnim načinima rješavanja spora”, koji finansijski podržava Ministarstvo pravde.


Predavač na seminaru bio je gospodin Janez Starman, advokat i potpredsjednik Advokatske komore Republike Slovenije, predsjednika centra za mirenje Advokatske akadenije, koji je ujedno i medijator, trener za medijaciju i član Upravnog odbora Udruženja medijatora Slovenije.


Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće, neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum, kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Posredovanje/medijacija se može primijeniti kao izbor: prije sudskog postupka, umjesto sudskog postupka, kao dopuna sudskom postupku. Ukoliko se u postupku posredovanja ne postigne sporazum među stranama u sporu, stranke se mogu vratiti sudskom postupku. Posredovanje je preporučljivo u postupcima razvoda braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanja, podjele zajedničke imovine, imovinskopravnih sporova u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u: sporovima u kojima je tužena Crna Gora, sporovima male vrijednosti, privrednim sporovima, sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka, kao i u krivičnim postupcima: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve.


Advokat Elvis Duraković, je kao jedan od predstavnika advokata iz južne regije Crne Gore bio učesnik seminara gdje je donešen jedan opšti zaključak o važnosti uloge advokata  u vezi sa postupkom posredovanja, čemu dodatno svjedoči i činjenica  o spremnosti advokata za učestvovanje u osnovnoj obuci za sticanje svojstva posrednika u građanskim postupcima.