HELP program - Borba protiv trgovine ljudima

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa HELP programom Savjeta Evrope za Zapadni Balkan je od 10.10.2019.godine - 15.12.2019.godine organizovao on-line (e-learning course) na temu: “Borba protiv trgovine ljudima.”  Učesnici obuke su bili sudije, državni tužioci i advokati, a ispred Advokatske komore Crne Gore jedan od pet advokata je bio mr Elvis Duraković, advokat iz Bara. 


Posljednji godišnji izvještaj Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) navodi da se broj ljudi širom Evrope koji su identifikovani kao žrtve trgovine ljudima gotovo udvrostručio u periodu 2015 - 2018. godina.  Da bi bila efikasna, strategija za borbu protiv trgovine lјudima mora da bude utemeljena na multidisciplinarnom pristupu koji obuhvata prevenciju, zaštitu lјudskih prava žrtava i krivično gonjenje trgovaca lјudima, uz istovremeno usklađivanje domaćih propisa, čija primena mora biti ujednačena i delotvorna.   


Tromjesečna obuka se odvijala u devet modula, a poslije svakog uspješnog završenog modula išlo se na sljedeći. Na kraju, polaznicima koji su uspješno završili on-line kurs, su dodijeljeni sertifikati, a na kojoj svečanosti su prisustvovali: gđa Valentina Boz iz Generalnog Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope i gđa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, kao i nacionalni tutori koji su vodili kurs, gđa Milenka Seka Žižić, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i gđa Sanja Jovićević, specijalna tužitejlka u Specijalnom državnom tužilaštvu.