Napredna obuka porodičnih medijatora “Partnerski odnosi – imago terapija”

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vjestina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim udruženjem Imago terapeuta organizovao dvodnevnu online naprednu obuku na temu “Partnerski odnosi – Imago terapija” koja je održana u periodu od 04. do 05. decembra 2020. godine. Obuci je prisustvovalo 18 porodičnih medijatora, između ostalih i advokat mr Elvis Duraković iz Bara.


Cilj napredne obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa pojmom Imago terapije, kao teorijskog pristupa za razumijevanje partnerskih odnosa i toga kako nacin i nesvjesni motivi pri izboru partnera odredjuju kako ce kasnije izgledati partnerski odnosi; ali i o prakticnoj primjeni Imago terapije koja nudi vještine koje omogućavaju medijatoru da stranama u porodičnom sporu, putem strukturiranog dijaloga, pomognu u kreiranju skladnijeg odnosa ili mirnog rastanka.


Predavač na naprednoj obuci je bila dr. Ljiljana Bastaic, iz Zagreba-Republike Hrvatske, a tokom obuke, i ako je bila organizovana na način što su predavanja bila online, učesnici su osim teorijskog dijela imali mogućnost da odrade i praktične vježbe, ali i da imaju aktivnu interakciju kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.