Projekat "EVROPSKA LUČA DEMOKRATIJE U CRNOJ GORI"

U Hotelu Ramada u Podgorici dana 14.septembra 2019.godine je održan seminar pod nazivom "Djelovanje i finansiranje NVO-a u Crnoj Gori - Mogućnost i izazovi". Ispred Advokatske kancelarije Duraković su imali čast da budu učesnici i na seminaru advokat Elvis Duraković i stručni saradnik Sanela Ličina. NVO Identitet iz Podgorice kao organizator seminara realizuje projakt "Evropska luča demokratije u Crnoj Gori" podržan od Ministarstva javne uprave. Opšti cilj projekta je ostvarenje holističkog pristupa u osnaživanju civilnog sektora u procesu EU integracija, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za veću finansijsku održivost NVO.