Realizovan projekat "Jednaki u pravdi" podržanog od strane Ministarstva pravde, a u realizaciji NVO "Identitet" radi unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Dana 15.02.2019.godine je održan trening pod nazivom "Info-egal" u hotelu "Ramada" u Podgorici. Advokat Elvis Duraković je učestvovao u projektu "Jednaki u pravdi" podržanog od strane Ministarstva pravde, a u realizaciji NVO "Identitet" radi unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori. Tema je bila pravna retorika i odnosi sa javnošću, a sve radi poboljšanja stepena informisanosti građana i građanki o pravima koje mogu ostvariti u pravosudnim institucijama.


Zahvalnost je obostrana.