U Upravi za kadrove Crne Gore uspješno sproveden seminar "Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja"

Dana 01.03.2019.godine Advokat Elvis Duraković, je kao istaknuti stručnjak i stručno lice u Komisiji za provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima Uprave za kadrove Crne Gore, bio učesnik seminara pod nazivom "Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja". Naime, cilj seminara je bio upoznavanje stručnih lica i istaknutih stručnjaka sa postupkom selekcije kandidata i načinom provjere znanja, kompetencija i vještina u postupku selekcije. Predstavljen je normativni okvir u vidu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao i uredba o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima. Jer efikasna i profesionalna državna uprava, sposobna da iznese sve reformske procese i bude uspješan i odgovoran servis građana je imperativ procesa evropske integracije koji traži obrazovane, informisane i posvećene službenike.