Novosti

Advokat Duraković - Jednaki u pravdi

Realizovan projekat "Jednaki u pravdi" podržanog od strane Ministarstva pravde, a u realizaciji NVO "Identitet" radi unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - pružanje pravne pomoći strancima

U agenciji Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR u Podgorici okončan trening za pružanje pravne pomoći strancima-azilantima

Leave review
Obzirom da je počeo sa primjenom novi zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca Sl.CG br.002/17 od 10.01.2017.godine Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR je dana 17.04.2018.godin...
Read More
Advokatska kancelarija Duraković- Poslovi lobiranja

Uspješno položen ispit za obavljanje poslova lobiranja pred Komisijom Agencije za sprječavanje korupcije

Leave review
Dana 28.06.2018.godine je Advokat Elvis Duraković uspješno položio ispit za obavljanje poslova lobiranja pred Komisijom Agencije za sprječavanje korupcije, shodno Zakonu o lobiranju...
Read More