Novosti

Advokatska kancelarija Duraković - Centar za alternativno rješavanje sporova

Regionalna konferencija o domaćim i regionalnim perspektivama i izazovima u alternativnom rješavanju sporova, Podgorica, Hotel Hilton, 03. decembar 2021

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - Novosti - Etika u medijaciji

Etika u medijaciji / seminar 24.05.2021.godine

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - “Partnerski odnosi – imago terapija”

Napredna obuka porodičnih medijatora “Partnerski odnosi – imago terapija”

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - Borba protiv trgovine ljudima

HELP program - Borba protiv trgovine ljudima

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - Bazična obuka za posrednike

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković -

Projekat "EVROPSKA LUČA DEMOKRATIJE U CRNOJ GORI"

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković - Alternativni načini rješavanja spora

Centar za posredovanje je organizovao dva jednodnevna seminara u hotelu Mediteran u Budvi 17.i18.juna o važnosti uloge advokata u vezi sa postupkom posredovanja

Leave review
Read More
Advokat Duraković - Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja

U Upravi za kadrove Crne Gore uspješno sproveden seminar "Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja"

Leave review
Read More
Advokatska kancelarija Duraković -Obuka za advokate

Uspješno sprovedena obuka za advokate pod nazivom "Djelotvorna pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku" koja je održana održana 21. i 22. februara 2019. godine u hotelu "Bianca" u Kolašinu.

Leave review
Read More